LOODUST, ROHEPÖÖRET JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV PÄRNU

LOODUST, ROHEPÖÖRET JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV PÄRNU

LOODUST, ROHEPÖÖRET JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV PÄRNU

  • Seame prioriteediks osavaldades majanduse elavdamise ning kohalike töökohtade loomise. Euroopa Liidu roheleppe vahenditest toetame maaettevõtlust, kohaliku tooraine suuremat väärindamist ning kohalike kaupade suuremat tarbimist importkaupade asemel.
  • Toetame terviklikku lähenemist inimese ja keskkonna tervisesse, laiendades ja luues selleks keskkonnahoidlikke tegevusvõimalusi nagu kergliiklusteed, virgestusalad, puhkealad ning erinevad keskkonnahariduslikud programmid. Loome paremad võimalused sorteeritud prügi kogumiseks efektiivsemaks prügimajanduseks, käsitledes jäätmeid kui ressurssi.
  • Taastame ja kaitseme elurikkust. Säilitame ja taastame loomulikku looduskeskkonda ja -kooslusi.
  • Võtame suurema tähelepanu alla tihe- ja hajaasustuse alade maastikulise ja ruumilise planeerimise, tagame kõrgendatud avaliku huviga rohealade ruumiliselt, maastikuliselt ja ökoloogiliselt läbimõeldud planeerimise, kasutamise ja kaitse ning õigusliku regulatsiooni.
  • Toetame uusi tehnoloogiad, mis võimaldavad tootmisjääke senisest rohkem väärindada ning seeläbi tootmisjääkide hulka ja keskkonnajalajälge olulisel määral vähendada. Liigume süsinikuneutraalse Pärnu poole!
  • Koostöös AS Pärnu Veega ehitame välja Valgeranna kanalisatsiooni, parandame Tõstamaa veekvaliteeti, korrastame sadevee trasse ning otsime tehnilisi lahendusi haisu kõrvaldamiseks heitvee puhastusjaamas.
  • Loome aia- ja haljastusjäätmete komposteerimisalad osavaldades ning kogumiskohad Pärnu keskuslinnas.
  • Väärtustame ja võtame enam kasutusele Pärnu jõge ja mererannaala.
  • Teostame merevee uuringuid, et igal suvel tagada Sinilipp Pärnu rannas.
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise ning liikluse analüüsimiseks. Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge