ÕIGE KÄIK!

  • KOGUKONNAST HOOLIV LINNA JUHTIMINE JA ARENG.
  • HARIDUST JA KULTUURI VÄÄRTUSTAV PÄRNU
  • TERVIST EDENDAV JA SPORTLIK PÄRNU
  • NOORTE ARENGUT TOETAV PÄRNU
  • SOTSIAALSELT TASAKAALUS NING VÄÄRIKAT PENSIONIPÕLVE VÄÄRTUSTAV PÄRNU
  • LOODUST, ROHEPÖÖRET JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV PÄRNU

 

Meie valimisplatvormi leiate SIIT.

 

KOGUKONNAST HOOLIV LINNA JUHTIMINE JA ARENG

Muudame linnavalitsuse veelgi avatumaks, jätkame asjaajamise lihtsustamist ja kiiremaks muutmist.

Vähendame bürokraatiat nii suhtluses kohalike ettevõtjatega kui ka tavakodanikuga.

 

Seisame selle eest, et meil on üks Pärnu ja osavalla inimestel on võimalus rohkem kaasa rääkida ja otsustada kodukoha arengu küsimustes.

HARIDUST JA KULTUURI VÄÄRTUSTAV PÄRNU

Pärnu tugevus on tark, tegus ja hariduseusku rahvas. Peame oluliseks elukestvat õpet. Parandame tugiteenuste kättesaadavust kõigis kooliastmetes, et toetada õpilaste personaalset arengut, märkame andekaid ja tähtsustame väärtuskasvatust. Tagame kõikidele rahvusgruppidele oma rahvuskultuuri arendamise võimalused. Toetame kõrgkultuuri toomist Pärnusse ja Eesti rahvuskultuuri säilimist.

TERVIST EDENDAV JA SPORTLIK PÄRNU

Toetame aastaringset sportimist igas vanuses pärnakale.

Teeme kõik selleks, et linnakeskkond on liikujatele ja sportijatele turvaline, mugav ja tervislik.

Meie prioriteediks on treenerite toetamine, tunnustamine ja järelkasvu tekkimise soodustamine.

Liigume suunal, et Pärnus toimiks efektiivne tugisüsteem noortespordist saavutusspordini. 

NOORTE ARENGUT TOETAV PÄRNU

Noored on meie tulevik. Toetame noorte tegevusi ning arvestame nende vajaduste ja ettepanekutega. Osa Keskerakonna valimisplatvormist valmis koostöös Pärnu linna Noortekoguga. Peamised märksõnad on noortele mitmekülgse huvitegevuse tagamine ja kättesaadavus, noortekeskuste kaasajastamine, andekate noorte stipendiumi loomine, liikumisharrastuse propageerimine ning noorsootöötajate töö väärtustamine.

SOTSIAALSELT TASAKAALUS NING VÄÄRIKAT PENSIONIPÕLVE VÄÄRTUSTAV PÄRNU

Sotsiaalteenuste pakkumisel peavad olema esikohal inimene ja tema vajadused.

 

Meie ühine vastutus on kõigile elanikele sotsiaalse turvatunde ja väärika elu tagamine.

 

Keskerakonna eesmärk on vähendada ühiskonna majanduslikku ja sotsiaalset kihistumist ning vaesust.

LOODUST, ROHEPÖÖRET JA KESKKONDA VÄÄRTUSTAV PÄRNU

Liigume koos jätkusuutlikuma tuleviku poole, kus ühiskond ja looduskeskkond toimivad tasakaalus. Näeme, et keskkonna ja inimese tervis on otseses seoses ning toetame seega tervislikke eluviise ja puhta keskkonna taastamist ja säilimist. Koos riigiga toetame maapiirkondade/osavaldade arendamist, et maapiirkondades säiliks asustus, ettevõtted ja töökohad. Kaasame kodanikke erinevate otsuste ja tegevuste planeerimisel.

See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise ning liikluse analüüsimiseks. Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge