SOTSIAALSELT TASAKAALUS NING VÄÄRIKAT PENSIONIPÕLVE VÄÄRTUSTAV PÄRNU

SOTSIAALSELT TASAKAALUS NING VÄÄRIKAT PENSIONIPÕLVE VÄÄRTUSTAV PÄRNU

SOTSIAALSELT TASAKAALUS NING VÄÄRIKAT PENSIONIPÕLVE VÄÄRTUSTAV PÄRNU

 • Võimaldame eakatel elada õnnelikult oma kodus, tagades neile abi- ja tugiteenused. Selleks tõstame omastehooldaja toetust.
 • Seisame selle eest, et üldhooldusteenuse tasu ei ületaks iga-aastast pensionitõusu ning toetame toimetulekuraskustes abivajajaid hooldusteenuste eest tasumisel.
 • Tõstame sotsiaaltöötajate keskmist palka Eesti keskmisest palgast kiiremini.
 • Toetame vanemaealistele ja teistele abivajavatele inimestele kogukonnapõhiste teenusmajade rajamist koostöös erasektori ja riigiga.
 • Laiendame eakatele mõeldud vaba aja veetmise võimalusi. Loome eakatele ja vähekindlustatud inimestele soodustusi kultuuri- ja huvitegevuses osalemiseks. Tasustame ringijuhendajaid.
 • Toetame eakatel ja erivajadustega inimestel võimalusi mugavaks liikumiseks, muudame avaliku ruumi kõigile rohkem ligipääsetavamaks.
 • Toetame erivajadusega lastele vajalike tugiteenuste (tugiisik, lapsehoid, sotsiaaltransport) osutamist ja lapsele teenuse vajaduse tagamist.
 • Seame prioriteediks vaimse tervise teenuste arendamise ja kättesaadavuse.
 • Koostöös korrakaitseorganitega muudame Pärnu kesklinna turvalisemaks.
 • Teeme koostööd SA Pärnu Haiglaga ravijärjekordade lühendamise nimel.
 • Avame ööapteegi.
 • Koos töötukassaga aitame tööle pikaajalisi töötuid.
 • Toetame linnasauna jätkamist ja kaasajastamist.
 • Toetame pensionilisa, maksame vanaduspensionäridele igaks sünnipäevaks 50 eurot.
 • Toetame Väärikate Ülikooli loenguid Pärnu linna eakatele, väärtustame elukestvat õpet ja enesearengut. Viime loengud lähemale osavaldadesse.
 • Loome eakatele ühistegevuse platvormi, mis soodustab aktiivset ühiskondlikku eluviisi, toob rõõmu omavahelisest suhtlusest ning igapäevateenuste vastastikku pakkumisest ja kasutamisest.
 • Toetame pensionäride nõukogu loomist ja tunnustame iga-aastaselt Pärnu eakaid aktiivse ühiskondliku panuse eest.
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise ning liikluse analüüsimiseks. Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge