NOORTE ARENGUT TOETAV PÄRNU

NOORTE ARENGUT TOETAV PÄRNU

NOORTE ARENGUT TOETAV PÄRNU

 • Lisame huviringide rahastuse omavalitsuse poolt, et huviringide tase, kvaliteet ja mitmekülgsus ei langeks. Iga üldhariduskooli õpilane peab saama tasuta osaleda vähemalt ühes huvialaringis.
 • Toetame olemasolevate Noortekeskuste kaasajastamist ja renoveerimist.
 • Toetame noorsooprojektide kaudu noorte laagrite korraldamist ja võistlustel osalemist.
 • Korrastame ja ehitame uusi laste mänguväljakuid ja spordiväljakuid, seda ka erivajadustega lastele ja noortele. Toetame Tõstamaa mänguväljakute loomist. Seisame selle eest, et liikumisvõimalused vabas õhus on vabalt kättesaadavad kõigile.
 • Toetame noorteühingute ja noortevolikogu tegevust, suurendame noorte kaasamist kohalike küsimuste otsustamisse. Toetame noorsootöö võrgustike loomist ja arendamist.
 • Toetame noorte tööturuvalmiduse parandamist ja karjäärinõustamise teenuse arendamist. Tagame parema ligipääsu praktika- ja vabatahtliku töö võimalustele.
 • Pakume noortele spetsialistidele ning tudengitele soodsa aastaringse elamispinna, et iga tegus noor saaks panustada energiat oma kodulinnas.
 • Eraldame noortele peredele maad oma kodu loomiseks.
 • Edendame koostöös riigiga noorte tervisekäitumist, ennetamaks riskikäitumist ning toetame noorte füüsilise aktiivsuse tõstmist.
 • Võrdsustame Noorsootöös kutsestandardile vastava kvalifitseeritud töötaja miinimumtöötasu üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.
 • Töötame välja ja rakendame sihtotstarbelise stipendiumi andeka noore toetamiseks.
See veebileht kasutab küpsiseid. Meie lehel kasutatakse vajalikke küpsiseid, mis on seotud lehe toimimise ning liikluse analüüsimiseks. Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge